نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

36 شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 کلید واژه: امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ نمونه رای داوری؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف.   خواهان: شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت اقای مهدی کبیری خواسته: مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مصوب 14/11/1380 داور پرونده: آقای مرتضی هنزکیان در تاریخ 30/11/87 شرکت تندیس دادخواست داوری علیه شرکت آرسو به مرکز داوری تسلیم کرده که به شماره 30/87/د/36 ثبت شده است. خواهان با استناد به… Read More

Continue Reading

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

37 شماره رای: 235/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 22/8/1389 کلید واژه: رای تکمیلی   خواهانک شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت آقای مهدی خواسته: عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران (مصوب 14/11/1380) داور پرونده: اقای مرتضی هنزکیان www.newslaw.net در مورخه 17/8/89 شرکت تندیس خواهان پرونده کلاسه 30/87/د/36 طی نامه ای از داوری درخواست نموده است که علاوه بر مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها نسبت به یک دستگاه کانتینر CRXU 9910571 که… Read More

Continue Reading

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

پرسش: در موردی که شخصی خود را نسبت به ملکی که درتصرف دیگری بوده متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، آیا با وجود اقامه دعوی اعتراض بر ثبت، مستدعی ثبت قابل تعقیب کیفری نیز می باشد یا خیر؟   جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی پرسش: در موردی که شخصی خود را نسبت به ملکی که درتصرف دیگری بوده متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، آیا با وجود اقامه دعوی اعتراض بر ثبت، مستدعی ثبت قابل تعقیب کیفری نیز می باشد یا خیر؟ مراد از کلمات تصرف و متصرف مذکور در ماده 109 قانون ثبت تصرف و متصرف مالکانه است و با… Read More

Continue Reading

نمونه رأی داوری با موضوع اصلاح رای شماره 262/15/90/د/36 مورخ 24/12/1390

31 شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای : 1/3/1390 کلید واژه: رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای داوری.   خواهان دعوی تقابل: شرکت کویر خوانده دعوی تقابل: آقای منصور و خانم ملکه خواسته: اصلاح رای شماره 262/15/90/د/36 مورخ 24/12/1390 مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380) داور پرونده: آقای سهیل مهرآمیز www.newslaw.net گردش کار مورخ هشتم خرداد ماه نود و یک و در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 15/90/د/36 تحت نظر است ملاحظه می شود شرکت کویر خواهان دعوی تقابل… Read More

Continue Reading

حیطه وظایف دادستان کشور – حقوق نیوز

محدوده فعاليت دادستان محترم کل کشور مواردی است که يا جرمی واقع شده يا در پيگيری جرمی قصور و تقصيری مشاهده شود يا طرح شکايت يا دعوا درخصوص اموال و منافع و مصالحه ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی لازم باشد و اين دعوا طرح شود که در اين حالت دادستان کل پيگيری نظارت بر اين امور را بر عهده خواهد داشت. به‌عبارت ديگر در ساير موارد تکليفی بر عهده دادستان محترم گذارده نشده است.   به گزارش ایران وکیل در پی اظهارات غیرمنتظره دادستان تهران درباره عدم پذیرش استعفای شهردار تهران، بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در مطلبی در روزنامه شرق… Read More

Continue Reading

قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست ، صلاحیت

پرسش : آیا اقدام سربازی در حین نگهبانی در محوطه نگهبانی به عابر نظامی دیگر که به فرمان ایست توجه ننموده و منتهی به قتل وی شده از جرائم نظامی است یا عمومی؟ و آیا دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادسرا در خصوص قرار مجرمیت و منع تعقیب سرباز مذکور می تواند جرم را نظامی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟   قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست ، صلاحیت پرسش : آیا اقدام سربازی در حین نگهبانی در محوطه نگهبانی به عابر نظامی دیگر که به فرمان ایست توجه ننموده و منتهی به قتل وی شده… Read More

Continue Reading

عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی

پرسش : 1-آیا تبصره های 1 و 2 ماده 290 و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد 300 – 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده اند نیز تسری دارند یا خیر؟   عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی پرسش : 1-آیا تبصره های 1 و 2 ماده 290 و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد 300 – 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است… Read More

Continue Reading

فوت قاتل محکوم به قصاص

پرسش : 1-در قانون سال 70 مجازات اسلامی در ماده 259 آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده 435 قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگر آیا ماده 435 ق.آ.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می شود؟   فوت قاتل محکوم به قصاص پرسش : 1-در قانون سال 70 مجازات اسلامی… Read More

Continue Reading

تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده های قتل

پرسش : احتراماً در پرونده های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده 358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد در این مورد ولایت جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد در این موردی ولایت ندارد و از طرفی در این خصوص ماده 356 قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می کند علی ای حال اولاً : نحوه اعطاء… Read More

Continue Reading

صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد

پرسش : در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال 81 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال های 92 و 88 و 83 و 81 اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده اند. آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده اند با قسم… Read More

Continue Reading