نمونه رأی داوری با موضوع رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان ناشی از قرارداد مورخ 12/2/1385 اعلام نظر در مورد 9 فقره چک های خواهان تسلیم شده به شرکت خوانده و تعیین حق الزحمه و هزینه های مورد مطالبه خواهان و تعیین ماهیت قرارداد مورد بحث

34 شماره رای: 232/19/87/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 3/5/138 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا ادعا؛ دعوای مستقل متقابل؛ نمونه رای داوری؛ ماهیت حقوقی؛ قرارداد توزیع؛ ماده 10 قانون مدنی؛ حق العمل کاری؛ عرف.   خواهان: آقای علی با وکالت آقایان فریدون موسوی و محمدتقی قاسمیان با حق اقدام متفق و منفرد خوانده: شرکت سنا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره … با وکالت اقای محمدحسین عبادی تبریزی و آقای محمود عبادی تبریزی خواسته: رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان ناشی از قرارداد مورخ 12/2/1385 اعلام نظر در مورد 9 فقره چک های خواهان… Read More

Continue Reading

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

35 شماره رای: 251/15/89/د/36 تاریخ صدور رای: 2/6/1390 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمونه رای داوری؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان؛ ایراد به صلاحیت داور و مرکز داوری؛ پرداخت هزینه های داوری.   خواهان: شرکت صدف، با وکالت آقای همایون دیبلی خوانده: شرکت المطاف، دبی، با وکالت آقای تقی ملا خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی… Read More

Continue Reading

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

36 شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 کلید واژه: امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ نمونه رای داوری؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف.   خواهان: شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت اقای مهدی کبیری خواسته: مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مصوب 14/11/1380 داور پرونده: آقای مرتضی هنزکیان در تاریخ 30/11/87 شرکت تندیس دادخواست داوری علیه شرکت آرسو به مرکز داوری تسلیم کرده که به شماره 30/87/د/36 ثبت شده است. خواهان با استناد به… Read More

Continue Reading

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

37 شماره رای: 235/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 22/8/1389 کلید واژه: رای تکمیلی   خواهانک شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت آقای مهدی خواسته: عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران (مصوب 14/11/1380) داور پرونده: اقای مرتضی هنزکیان www.newslaw.net در مورخه 17/8/89 شرکت تندیس خواهان پرونده کلاسه 30/87/د/36 طی نامه ای از داوری درخواست نموده است که علاوه بر مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها نسبت به یک دستگاه کانتینر CRXU 9910571 که… Read More

Continue Reading

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

پرسش: در موردی که شخصی خود را نسبت به ملکی که درتصرف دیگری بوده متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، آیا با وجود اقامه دعوی اعتراض بر ثبت، مستدعی ثبت قابل تعقیب کیفری نیز می باشد یا خیر؟   جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی پرسش: در موردی که شخصی خود را نسبت به ملکی که درتصرف دیگری بوده متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، آیا با وجود اقامه دعوی اعتراض بر ثبت، مستدعی ثبت قابل تعقیب کیفری نیز می باشد یا خیر؟ مراد از کلمات تصرف و متصرف مذکور در ماده 109 قانون ثبت تصرف و متصرف مالکانه است و با… Read More

Continue Reading

نمونه رأی داوری با موضوع اصلاح رای شماره 262/15/90/د/36 مورخ 24/12/1390

31 شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای : 1/3/1390 کلید واژه: رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای داوری.   خواهان دعوی تقابل: شرکت کویر خوانده دعوی تقابل: آقای منصور و خانم ملکه خواسته: اصلاح رای شماره 262/15/90/د/36 مورخ 24/12/1390 مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380) داور پرونده: آقای سهیل مهرآمیز www.newslaw.net گردش کار مورخ هشتم خرداد ماه نود و یک و در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 15/90/د/36 تحت نظر است ملاحظه می شود شرکت کویر خواهان دعوی تقابل… Read More

Continue Reading

حیطه وظایف دادستان کشور – حقوق نیوز

محدوده فعاليت دادستان محترم کل کشور مواردی است که يا جرمی واقع شده يا در پيگيری جرمی قصور و تقصيری مشاهده شود يا طرح شکايت يا دعوا درخصوص اموال و منافع و مصالحه ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی لازم باشد و اين دعوا طرح شود که در اين حالت دادستان کل پيگيری نظارت بر اين امور را بر عهده خواهد داشت. به‌عبارت ديگر در ساير موارد تکليفی بر عهده دادستان محترم گذارده نشده است.   به گزارش ایران وکیل در پی اظهارات غیرمنتظره دادستان تهران درباره عدم پذیرش استعفای شهردار تهران، بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در مطلبی در روزنامه شرق… Read More

Continue Reading

قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست ، صلاحیت

پرسش : آیا اقدام سربازی در حین نگهبانی در محوطه نگهبانی به عابر نظامی دیگر که به فرمان ایست توجه ننموده و منتهی به قتل وی شده از جرائم نظامی است یا عمومی؟ و آیا دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادسرا در خصوص قرار مجرمیت و منع تعقیب سرباز مذکور می تواند جرم را نظامی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟   قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست ، صلاحیت پرسش : آیا اقدام سربازی در حین نگهبانی در محوطه نگهبانی به عابر نظامی دیگر که به فرمان ایست توجه ننموده و منتهی به قتل وی شده… Read More

Continue Reading

عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی

پرسش : 1-آیا تبصره های 1 و 2 ماده 290 و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد 300 – 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده اند نیز تسری دارند یا خیر؟   عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی پرسش : 1-آیا تبصره های 1 و 2 ماده 290 و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد 300 – 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است… Read More

Continue Reading

فوت قاتل محکوم به قصاص

پرسش : 1-در قانون سال 70 مجازات اسلامی در ماده 259 آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده 435 قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگر آیا ماده 435 ق.آ.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می شود؟   فوت قاتل محکوم به قصاص پرسش : 1-در قانون سال 70 مجازات اسلامی… Read More

Continue Reading