خطایابی چارت ذیل علت (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروایران وکیل/ قوانین و مصوبات


 ۱۳۹۹/۲/۲۷


خطایابی چارت ذیل علت (۴) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو


وزارت صنعت، معدن و تجارت


هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران تصویب کرد:


چارت ذیل علت (۴) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو مسئله تصویب­نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر خطایابی می­شود:


۱ـ در بخش حداقل سود مشارکت عبارات “حداقل سود سپرده یک­ساله نظام بانکی” و “حداقل سود سپرده سه­ساله نظام بانکی” به عبارت “سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک­ساله نظام بانکی” خطایابی می­شود.


۲ـ در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت “حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک­ساله نظام بانکی” در قسمت­های پیش­فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت “سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد” خطایابی می­شود.


۳ـ در قسمت عناوین چارت، بعد از عبارت “سفارشی تعداد محدود” عبارت “یا فروش فوق­العاده” اضافه می­شود.


۴ـ متون زیر در ذیل چارت یادشده اضافه می­شود:


 ـ فروش فوق­العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می­باشد.


 ـ فروش فوق­العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی­باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این چارت می­باشد.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) علت (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتیایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۲/۲۷


وزارت آموزش و پرورش  ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ـ شرکت بهزیستی کانتری


هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و شرکت بهزیستی کانتری و به استناد تبصره (۲) علت (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


آیین­نامه اجرایی تبصره (۲) علت (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس


و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی


ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:


۱ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش


۲ـ شرکت: شرکت بهزیستی کانتری


۳ـ مهدکودک: مرکزی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، شناخت، پرورش و فرآیند یاددهی و یادگیری کودکان در رده­های مختلف سنی در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را بر عهده دارد و مجوز مربوط را از شرکت گرفتن کرده یا می­کند.


۴ـ متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای تأسیس مهدکودک را به شرکت ارایه می‏دهند.


۵ ـ مؤسس: شخص متقاضی­ که مجوز تأسیس و پروانه فعالیت مهدکودک را از شرکت گرفتن کرده است.


۶ ـ شاخص­های آموزشی و پرورشی: مؤلفه­هایی که میزان تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، نتایج قابل مشاهده از فراگیران در آموزش­های اجراشده و میزان توانایی ایجادشده در اثر آموزش­ها را در حوزه­های زیر تعیین می­کنند:


الف ـ محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی)


ب ـ فعالیت­های آموزشی مربیان در چهارچوب محتوا


۷ـ برنامه: مجموعه فعالیت­ها و خدماتی که در حوزه­های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، ایمنی و پزشکی، مراقبت، شهریه، رتبه­بندی و خدمات اجتماعی پیشگیرانه مهدکودک نظیر اجرای انواع غربالگری­های بینایی، شنوایی و اضطراب، برای رسیدن به رشد و تکامل همه جانبه کودکان انجام می­شود.


۸ ـ مجوز تأسیس (موافقت اصولی): مجوزی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت برای متقاضی صادر می­شود.


۹ـ پروانه فعالیت: مجوزی که دارنده مجوز تأسیس مطابق قوانین و مقررات مربوط از شرکت گرفتن کرده یا می­کند.


ماده۲ـ شرکت موظف است با همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، مقررات (استانداردهای) ایمنی ساختمان­های مهدکودک­ها را تدوین و براساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهدکودک با مقررات یادشده، ابلاغ کند.


ماده۳ـ اجرای دوره پیش­دبستانی در مهدکودک­ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی­ربط وزارت، امکان­پذیر است.


ماده۴ـ شرایط عمومی متقاضیان و مدیر (مسئول فنی) به شرح زیر است:


۱ـ تابعیت جمهوری مسیحی ایران


۲ـ اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام


۳ـ اعتقاد و التزام به یکی از ادیان رسمی تصریح­شده در قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران برای متقاضیان تأسیس مهدکودک­های اقلیت­های دینی


۴ـ عدم اشتهار به فساد


۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان


۶ ـ عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر


۷ـ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان


۸ ـ برخورداری از سلامت جسم و روان حسب مورد به تأیید پزشک و روان­پزشک معتمد شرکت


۹ـ داشتن گواهینامه دوره­های آموزشی مطابق با دستورالعمل ابلاغی شرکت


تبصره۱ـ احراز شرایط عمومی مسئله این علت باید به تایید شرکت برسد.


تبصره۲ـ در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد، مدیرعامل باید شرایط ذکر شده در این علت را دارا باشد.


تبصره۳ـ شرایط اختصاصی مؤسس و مدیر (مسئول فنی) مهدکودک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط شرکت تعیین می­شود.


تبصره۴ـ در صورتی که مؤسس، هر یک از شرایط تأسیس را از بین بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق شرکت به وی ابلاغ می­‌شود. مؤسس موظف است ظرف (۱۵) رو‌ز از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک اثبات­کننده مبنی بر وجود شرایط اعلام­شده یا رفع نواقص را به شرکت ارایه کند. در صورتی ‌که ظرف مدت تعیین­شده، اقدامی از سوی مؤسس به عمل نیاید، شرکت می­‌تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.


ماده۵ ـ در صورت تخلف مهدکودک از شاخص­های آموزشی و پرورشی، وزارت با اعلام به شرکت جهت اخطار به مهدکودک و رفع تخلف اقدام می­کند. در صورت عدم رفع تخلف به تشخیص وزارت، شرکت موظف است مطابق نظر وزارت یادشده اقدام کند.


ماده۶ ـ نظارت بر مهدکودک­ها از حیث رعایت شاخص­های آموزشی و پرورشی و محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) بر عهده وزارت است و مدیران مهدکودک­ها و شرکت ملزمند با ناظران اعزامی وزارت همکاری کنند.


ماده۷ـ محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) توسط وزارت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین­نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش از طریق وزارت به شرکت جهت اجرا ابلاغ می­شود.


ماده۸ ـ به­کارگیری کارکنان مهدکودک­ها بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۷۴ـ به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس امکان­پذیر است. در صورت عدم اظهار نظر گزینش شرکت پس از گذشت (۶۰) شب، به­کارگیری نیروهای معرفی­شده مجاز است.


ماده۹ـ استانداردهای آموزش محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) به مؤسسان و کارکنان مهدکودک، توسط وزارت تهیه و جهت اجرا در مهدکودک­ها به شرکت ابلاغ می­شود. مؤسسان و کارکنان مهدکودک­ها موظفند برابر با اعلام شرکت در دوره­های آموزشی مربوط شرکت کنند. قیمت­های مربوط بر عهده مهدکودک است.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ترامپ ناآرامی‌های اخیر آمریکا را تروریست داخلی نامیدایران وکیل/ مخبره و رویدادها/ بین الملل


 ترامپ ناآرامی‌های اخیر آمریکا را تروریست داخلی نامید


رییس جمهوری آمریکا در حالی که سعی کرد خود را حامی اعتراضات مسالمت‌آمیز نشان دهد، ناآرامی‌های اخیر را تروریست داخلی نامید و متعهد شد علیه آنها بجنگد.


دونالد ترامپ عصر دوشنبه پس از ۶ شب اعتراض‌های مردمی در سراسر آمریکا علیه مرگ «جورج فلوید» سیاهپوست توسط یک افسر پلیس، افزود: همه آمریکایی‌ها به درستی از مرگ وحشیانه فلوید ناراحت و عصبانی هستند.


وی تمدید داد: دولت من متعهد است که عدالت برای فلوید و خانواده او جاری شود اما مسیحیت راستین با حرکت‌های عصبی از مدار خارج شود. بزرگترین قربانیان، شهروندان دوستدار صلح در فقیرترین جامعه ما هستند و من به عنوان رییس جمهوری برای حفظ امنیت آنها در برابر شورش می‌جنگم. من برای محافظت از شما خواهم جنگید.


رییس جمهوری آمریکا اضافه کرد: من متحد همه معترضان مسالمت‌آمیز هستم اما در روزهای اخیر، کانتری ما توسط هرج‌ومرج طلب‌های حرفه‌ای، اوباش خشن، آتش‌افروزان، غارتگران، جنایتکاران، آنتی‌فا و دیگر آشوبگران به شدت متاثر شد.


ترامپ با دوباره انتقاد از فرمانداران و بی‌عرضه دانستن آنها، اظهار کرد: شماری از ایالت‌ها و دولت‌های محلی نتوانسته‌اند اقدامات لازم را برای محافظت از ساکنان آن انجام دهند. افراد بی‌گناه به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، همچون مردی که در تگزاس در خیابان‌ها در حال مرگ بود یا زنی که در شمال نیویورک توسط سگ‌های خطرناک مورد اتک قرار گرفت.


وی با تاکید بر اینکه این کارها، اقدامات معترضان مسالمت‌آمیز نیست، گفت: این اقدامات تروریسم داخلی، از بین بردن زندگی بی‌گناهان، ریختن خون بی‌گناهان، اهانت به بشریت و جسم است.


رییس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آمریکا نیازمند سازندگی و نه ویرانی، همکاری و نه اهانت، التیام نه نفرت و عدالت نه هرج‌ومرج است، گفت: ما ۱۰۰ درصد توانست خواهیم شد. کانتری ما همیشه پیروز می‌شود. به همین دلیل به اسپید به عنوان رییس جمهوری برای متوقف کردن خشونت و بازگرداندن ایمنی و امنیت در آمریکا اقدام می‌کنم.


ترامپ افزود: من برای متوقف کردن شورش‌ها و غارت‌ها و برای پایان دادن به تخریب و حریق، همه منابع نظامی و غیرنظامی فدرال را بسیج و از حقوق قانونی آمریکایی‌ها اعم از حقوق متمم دوم قانون اساسی حفاظت می‌کنم.


وی تمدید داد: ما به شورش‌ها و بی‌قانونی‌هایی که در سراسر کانتری گسترش یافته است، پایان می‌دهیم. من دیروز به همه فرمانداران اکیدا توصیه کرده‌ام که به تعداد کافی، برای تسلط در خیابان‌ها گارد ملی مستقر کنند. فرمانداران و شهروندان باید تا اتمام خشونت، نیروهای اجرای قانون را مستقر سازند.


رییس جمهوری آمریکا تهدید کرد: اگر هر شهری از به کارگیری اقدامات لازم برای دفاع از جان و مال ساکنان خود امتناع ورزد، من نیروی نظامی آمریکا را اعزام خواهم کرد و به اسپید مشکل آنجا را برطرف می‌سازم. همچنین برای محافظت از سرمایه کوچولو ما، واشنگتن دی سی، اقدامات سریع و قاطعی را انجام می‌دهم.


ترامپ اظهار کرد: با توجه به اتفاقی که شب گذشته در این شهر افتاد، همانطور که صحبت می‌کنم، هزاران سرباز مسلح، پرسنل نظامی و افسران اجرای قانون را برای جلوگیری از شورش، غارت، خرابکاری، تجاوز و تخریب اموال اعزام می‌کنم.


وی به برقراری حکومت نظامی یا مقررات منع آمد و شد در سطح شهر اشاره کرد و گفت: ما به همه هشدار می‌دهیم مقررات منع آمد و شد از تایم ۷ شب با جدیت اجرا می‌شود و کسانی که زندگی و اموال بی‌گناهان را تهدید می‌کنند، به طور کاملا قانونی دستگیر، بازداشت و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.


رییس جمهوری آمریکا خطاب به آنچه که شرکت‌دهندگان این اقدام تروریستی خواند، اظهار کرد: شما با مجازات‌های شدید کیفری و مجازات‌های طولانی زندان روبرو خواهید شد. این شامل آنتی‌فا و سایر عاملان اصلی این امر می‌شود.


ترامپ پس از این سخنان، در میان گارد ملی به کلیسای سنت جونز در کاخ سفید رفت و با در دست گرفتن انجیل، به نیایش پرداخت.


انتهای پیام

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری منطقه خراسان رضوی


ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


شماره۱۷۲۷۹/ت۵۵۰۴۸هـ                                                                      


 ۱۳۹۹/۲/۲۴


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری منطقه خراسان رضوی


وزارت کانتری


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ وزارت کانتری و به استناد علت (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:


الف ـ بخش شامکان به مرکزیت روستای شامکان از ترکیب دهستان‏های شامکان و ربع شامات در تابعیت شهرستان سبزوار منطقه خراسان رضوی ایجاد می‏شود.


ب ـ شهرستان ششتمد به مرکزیت شهر ششتمد از ترکیب بخش‏های زیر ایجاد می‏شود:


۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های بیهق و تکاب‏کوه‏میش


۲ـ بخش شامکان


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری منطقه خراسان رضوی ۲


ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


شماره۱۷۲۹۸/ت۵۶۰۳۸هـ                                                                  


۱۳۹۹/۲/۲۴


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری منطقه خراسان رضوی


وزارت کانتری


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۰۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ وزارت کانتری و به استناد علت (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:


الف ـ دهستان حشمتیه به مرکزیت روستای حشمتیه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش زبرخان شهرستان نیشابور منطقه خراسان رضوی ایجاد می‏شود:


۱ـ حشمتیه ۲ـ دیش­دیش ۳ـ عصمت‏دایر ۴ـ حسین‏دایر ۵ ـ جهان‏دایر ۶ ـ فخر‏دایر


۷ـ احمدآباد ۸ ـ حصارآباد ۹ـ کلاته قنبر ۱۰ـ نوبهار ۱۱ـ عزیزیه ۱۲ـ ابراهیم‏دایر ۱۳ـ جنت‏دایر ۱۴ـ چاه شماره دو جهان‏دایر ۱۵ ـ چاه عمیق شماره دو قربان مردای ۱۶ ـ مزرعه رحیمیان۱۷ـ رباط کلاته.


 


ب ـ بخش اسحاق‏دایر به مرکزیت روستای اسحق‏دایر از ترکیب دهستان‏های اسحاق‏دایر و حشمتیه در شهرستان نیشابور ایجاد می‏شود.


پ ـ شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر قدمگاه از ترکیب بخش‏های زیر ایجاد می‏شود:


۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر خرو شامل دهستان‏های زبرخان و اردغش.


۲ـ بخش اسحاق‏دایر.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دربار جنگ رژیم صهیونیستی دستور آماده‌سازی ارتش برای طرح اشغال کرانه باختری را صادر کردایران وکیل/ مخبره و رویدادها/ بین الملل


 وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور آماده‌سازی ارتش برای طرح اشغال کرانه باختری را صادر کرد


به منشا فارس، بنی گانتز دربار جنگ رژیم صهیونیستی و یکی از نخست‌وزیران چرخشی ائتلاف کابینه، با «آویو کوخاوی» باس ستاد کل ارتش این رژیم دیدار و دستوراتی را برای آماده‌سازی جهت اجرای طرح اشغال بخش‌های بزرگی از کرانه باختری صادر کرد.


 به نوشته نشریه «اسرائیل هیوم‌»، گانتز شب دوشنبه در دیدار با کوخاوی، از وی خواست تا ارتش مقدمات اجرای طرح آمریکایی موسوم به «معامله قرن» را فراهم کرده و همچنین برای الحاق اراضی اشغالی فلسطینیان در کرانه باختری (۳۰ درصد کل این منطقه) آماده شود.


بر این اساس، دفتر دربار جنگ رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای درباره این دیدار، اعلام کرد که گانتز از ارتش خواسته ضمن سنجش ابعاد و عواقب اجرای طرح اشغال، آمادگی خود برای گام‌های سیاسی ذیل دستورکار تل‌آویو در قبال فلسطینی‌ها را افزایش دهد.


به نوشته این نشریه، وی به کوخاوی دستور داد «تمام شایع و تدارکات لازم» برای اجرای طرح اشغال را بررسی کرده و همچنین پیشرفت‌ها در حوزه دیپلماتیک حول این مسئله را به اطلاع باس ستاد کل ارتش رساند.


گانتز همچنین از تشکیل تیم مشترکی برای هماهنگی بین شرکت‌ها و نهادهای مختلف رژیم صهیونیستی جهت مشاوره در سطح عملیاتی برای برنامه‌های تل‌آویو در قبال کرانه باختری و نوار غزه خبر داد.


به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، ارتش این رژیم یک ماه فرصت دارد تا تدارکات برای اجرای طرح اشغال را پیش از اعلام رسمی کابینه تل‌آویو، به انجام برساند.


بر اساس نوشته این وبگاه، گانتز البته در این دیدار به صورت مستقیم اسم طرح اشغال را نیاورد اما از آن به صورت تلویحی تحت عنوان «دستور کار حوزه فلسطینی‌ها» یاد کرد.


وی شب گذشته با «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز دیدار کرده و گفته می‌شود درباره طرح تل‌آویو برای اشغال بخش‌های بزرگی از کرانه باختری هماهنگی‌هایی را انجام داده است.


رژیم صهیونیستی بعد از شناسایی قدس به عنوان پایتخت این رژیم توسط آمریکا و انتقال سفارت این کانتری از تل‌آویو به قدس، با حمایت‌های دولت ترامپ قصد دارد ۳۰ درصد از کرانه باختری فلسطین را به قلمرو خود ملحق و آن را رسماً اشغال کند.


مقامات و تیم های فلسطینی این اقدام را بخشی از طرح ضد فلسطینی آمریکا موسوم به معامله قرن می‌دانند و به همین دلیل خواستار قطع همکاری با آمریکا و اسرائیل هستند. تشکیلات خودگردان این هفته اعلام کرد که همکاری امنیتی و اطلاعاتی با تل‌آویو و واشنگتن را به حالت تعلیق درآورده است.


روزنامه «هاآرتص» چندی پیش منشا داد باس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی طی دیدار اخیر با فرماندهان ارشد ارتش به آنها هشدار داده که برای تنش‌های احتمالی در اراضی اشغالی آماده شوند.


انتهای پیام

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری منطقه آذربایجان غربیایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۲/۲۴


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری منطقه آذربایجان غربی


وزارت کانتری


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ وزارت کانتری و به استناد علت (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:


الف ـ مرکز دهستان زرینه‌رود بخش مرکزی شهرستان میاندوآب منطقه آذربایجان‌غربی، به روستای ساتلمیش محمدلو تغییر می‌یابد.


ب ـ در بخش مرکزی شهرستان میاندوآب، دهستان مظفرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی مسئله نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:


۱ـ مظفرآباد ۲ـ دوه‌چی ۳ـ قرمزخلیفه‌ علیا ۴ـ قرمزخلیفه‌ سفلی ۵ ـ جارچلو ۶ ـ قدرت‌کندی ۷ـ ساتلمیش محمد‌دایر ۸ ـ کوسه‌لر سفلی ۹ـ کوسه‌لر علیا ۱۰ـ حسن‌دایر  ۱۱ـ قره‌تپه۱۲ـ حاجی ‌بهزاد ۱۳ـ جعفرآباد.


پ ـ روستای مظفرآباد به عنوان مرکز دهستان مظفرآباد


ت ـ در شهرستان میاندوآب، بخش بکتاش از ترکیب دهستان‌های مظفرآباد و زرینه‌رود ایجاد می‌شود.


ث ـ روستای بکتاش به عنوان مرکز بخش بکتاش تعیین می‏شود.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره های ۱۶۹ تا ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مسئله: «ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ شرکت امور مالیاتی کانتری»ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۲/۹


بسمه تعالی


جناب آقای اکبرپور


باس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران


یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با مسئله: «ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ شرکت امور مالیاتی کانتری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵          شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۷۲


شماره پرونده : ۹۸۰۳۳۸۵، ۹۸۰۱۸۷۵، ۹۸۰۰۲۵۴، ۹۷۰۳۹۱۸


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی : آقایـان: ۱ـ بهمن زبردست ۲ـ عطا ا… سهرابی بـا وکالت ذبیـح الـه فرامرزی ۳ـ حمیدرضا فتاحی ۴ـ سعید کریمی


مسئله شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ شرکت امور مالیاتی کانتری


گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ شرکت امور مالیاتی کانتری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:


« ۱ـ براساس تبصره ۲ علت ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم: «حقوق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حقوق کسب یا پیشه یا حقوق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌» و با توجه به اینکه براساس این تبصره حقوق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی‌گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار می‌باشد. 


۲ـ براساس بخشنامه مورد شکایت، اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حقوق واگذاری محل مسئله قسمت اخیر ماده۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده‌ و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حقوق واگذاری محل ندانسته‌اند. مقرره اول  بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ است که براساس آن اعلام شده است که: «منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره ۲ علت ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حقوق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حقوق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رأی مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی است که براساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل مسئله تبصره ۵ علت ۵۹ قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد، بنابراین در مورد گفته و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به‌صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلّق حقوق واگذاری محـل موجه نمی‌باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رأی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی است که درخصوص مصادیق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کانتری صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین با توجه به مغایرت نتیجه بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با علت ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره۳۲۵/۸۷ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷) را تأیید کرده است. »


متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:


« مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و منطقه تهران و ادارات کل امور مالیاتی


مسئله: نحوه مطالبه مالیات حقوق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت


با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حقوق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر می‌دارد:


  با توجه به قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و رأی شماره ۳۰/۴/۳۸۱۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رأی اکثریت صورتجلسه شماره ۶ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حقوق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه و اعیان برای مالک حقوق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و … به طور کلّی مشمول مالیات حقوق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حقوق واگذاری محل مسئله قسمت اخیر علت ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ـ باس کل شرکت امور مالیاتی کانتری »


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت امور مالیاتی کانتری (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لوایح شماره ۲۱۲/۲۷۵۶۲/د ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰، ۲۱۲/۱۶۷۴۵/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ و ۲۱۲/۱۶۷۴۳/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ بیان داده است که:


« طبق علت ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ گفته و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حقوق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا مالک حقوق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حقوق مشمول مالیات می‌باشد. همچنین طبق تبصره ۲ علت مذکور حقوق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حقوق کسب یا پیشه یا حقوق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رأی شماره ۶ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ ابلاغ گردیده است، حقوق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه و اعیان مورد نظر برای مالک حقوق می‌باشد. همان طور که در بخشنامه  مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ شرکت امور مالیاتی کانتری آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره ۲ علت ۵۹ قانون یادشده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حقوق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری  در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حقوق واگذاری محل نخواهد بود.


در واقع زمین تکی در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه با کاربری مسکونی برای مالک حقوق است، در زمان گفته و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حقوق واگذاری محل می‌باشد. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیر تجاری، مشمول مالیات حقوق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تأییدیه مراجع ذی‌صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حقوق واگذاری محل می‌باشد. با توجه به توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و آراء شماره ۶ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۳۸۱۴ـ ۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور می‌شود: همچنین دعوت از این شرکت جهت شرکت در جلسه هیأت تخصصی و حسب مورد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور باس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


براساس   علت ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «گفته و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حقوق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا مالک حقوق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حقوق مشمول مالیات می‌باشد.» و طبق   تبصره ۲ همین علت: «حقوق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حقوق کسب یا پیشه یا حقوق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حقوق واگذاری محل صرفاً شامـل کاربریهای تجاری می‌باشد، بخشنامـه مـورد شکایت که بـراساس آن،   سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت شب عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حقوق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره ۲ علت ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ علت ۱۲ و علت ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.


باس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کانتری – © تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به ایران وکیل می باشد .هرگونه کپی و گفته قول از مطالب سايت با ذكر منشا و پیوند سایت بلامانع است.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فردوس منطقه خراسان جنوبیایران وکیل/ قوانین و مصوبات


 ۱۳۹۹/۲/۳۱


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فردوس منطقه خراسان جنوبی


وزارت کانتری


هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ وزارت کانتری و به استناد علت (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:


۱ـ بخش اسلامیه از ترکیب دهستان‌های باغستان و برون و شهر اسلامیه در شهرستان فردوس منطقه خراسان جنوبی ایجاد می‌شود.


۲ـ شهر اسلامیه به عنوان مرکز بخش اسلامیه تعیین می‌شود.


۳ـ روستای باغستان علیا مرکز دهستان باغستان به شهر تبدیل و با تغییر اسم به باغستان، به عنوان شهر باغستان شناخته می‌شود.


۴ـ مرکز دهستان باغستان به روستای باغستان سفلی تغییر می‌یابد.


۵ـ تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۵۱/ت۵۳۷۹۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ لغو می‌شود.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری